Om kriget (eller krisen) kommer

Historiska händelser och idéer som påverkat Sverige

Vad?
I detta avsnitt ska du på en tidslinje sätta ut händelser och idéer som påverkat Sverige mellan åren 1900-2020. Du ska även jämföra de fyra broschyrerna Om kriget kommer och Om krisen eller kriget kommer och deras innehåll.
Varför?
Du får veta hur hoten mot Sverige förändrats under perioden 1900-2020.
Nyckelord
Hotbild, omvärlden, hemberedskap

Tidslinje 1900-2020

Gör en tidslinje från år 1900 till 2020. Markera ut decennierna under perioden.
Lägg händelserna i rätt kronologisk ordning.
Lägg händelsen vid det decennium det startade om det är en händelse över en längre tid som till exempel kalla kriget. 

Om kriget kommer

Jämför de fyra broschyrerna från 1943, 1952, 1961 och 2018.

Hur har hotbilden mot Sverige förändrats under perioden 1943 till 2018 då broschyrerna skickades ut?

Använd tidslinjen och broschyrerna för att besvara frågorna.

Hur såg det ut i omvärlden år 1943? Vilka hot mot Sverige fanns det?

Om kriget kommer 1943 (PDF)

Hur såg det ut i omvärlden år 1952? Vilka hot mot Sverige fanns det?

Om kriget kommer 1952 (PDF)

Hur såg det ut i omvärlden år 1961? Vilka hot mot Sverige fanns det?

Om kriget kommer 1961 (PDF)

Hur såg det ut i omvärlden år 2018? Vilka hot mot Sverige fanns det?

Om krisen eller kriget kommer 2018 (PDF)

Broschyrernas innehåll och syfte

Hemberedskap

Jämför de saker som rekommenderas att ha i en krislåda eller att ta med vid utrymning i broschyrerna från 1961 (sid 19-21) och 2018 (sid 10-11).

Klicka på bilden för att förstora (PDF)

Om kriget kommer, 1961
Om krisen eller kriget kommer, 2018

Lärarhandledning: tidslinje (PDF)

Tillbaka till läromaterial