Vem har ansvar för vad i en kris?Gör beredskapsquizet

Vad?
Avsnittet handlar om vem som har ansvar för olika samhällsviktiga funktioner vid en kris.
Varför?
För att veta vem man ska vända sig till i händelse av en kris.
Nyckelord:
Staten, regionen, kommunen, ansvar

De tre grundprinciperna

En viktig del i svensk krishantering är vad som brukar kallas de tre grundprinciperna.

Ansvarsprincipen

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden ska ha det också under en krissituation. Det betyder att det är den vanliga sjukvården som har hand om vården även vid en kris, att kommunerna sköter skola och äldreomsorg och så vidare.

Likhetsprincipen

Under en kris ska verksamheten fungera på liknande sätt som vid normala förhållanden – så långt det är möjligt. Verksamheten ska också, om det är möjligt, skötas på samma plats som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

En kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga. Det är alltså i första hand den drabbade kommunen och den aktuella regionen som leder och arbetar med insatsen. Först om de lokala resurserna inte räcker till blir det aktuellt med statliga insatser.

Beredskapsquiz

Vem har ansvar för vad i en kris? Välj ett eller flera alternativ i quizet. Områdena kan ha flera rätta svar.

Beredskapsquiz

Beredskapsquiz

Sjukvård?
Vägar?
Viktigt meddelande till allmänheten?
Vattenförsörjning?
Skola?
Brandkåren?
Totalförsvaret?
Kollektivtrafik (bussar, tåg med mera)?
Brandövning?
Hemberedskap?
Elektricitet?
Äldreomsorg?
Ambulanskåren?