Terrordåd

Vad?
Vad man kan göra vid ett terrorattentat som sker nära dig.
Varför?
Även om terrorattentat är ovanliga i Sverige är det viktigt att veta vad man ska göra om man råkar vara i närheten när det sker.
Nyckelord
Terrorism, terrorattentat, terrordåd

Det finns ingen helt klar definition av terrorism, men den svenska lagen om terrorbrott baseras på EU:s gemensamma definition av terrorism som lyder:
För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i punkt 3, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att:

 1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,
 2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller
 3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Filmen Fly – sök skydd – larma

Fly – sök skydd – larma

Frågor till filmen

 1. Vad ska du göra först om du hör skottlossning, explosioner eller annat som kan vara dödligt våld?
 2. Vad ska du göra med dina saker?
 3. Vad är det bästa att göra om du inte kan fly? Varför?
 4. Vad ska du göra när du hittat en plats att gömma dig?
 5. När ska du larma 112?
 6. Vad behöver larmcentralen veta?
 7. Vad är det första polisen prioriterar när de kommit fram?
 8. Vad ska du göra om polisen når fram till dig? Varför?
 9. Vilka tre steg kan rädda ditt och andras liv vid ett terrordåd?

Tillbaka till läromaterial