Totalförsvaret

Vad?
Det här avsnittet handlar om vad totalförsvaret är och vad som ingår i totalförsvaret. Det handlar om hur du på olika sätt kan hjälpa till vid en kris, både civilt och militärt.
Varför?
Förstå vad totalförsvaret är och få kunskap om totalförsvarsplikt samt vad värnplikten innebär.
Nyckelord
Totalförsvar, militär, civil, territorium, hemvärnet, frivilligorganisationer, totalförsvarsplikt, värnplikt, mönstring, grundutbildning, lumpen

Totalförsvaret är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig.
Totalförsvaret består av militärt försvar och civilt försvar.

Bild: Räddningstjänsten. Ambulans, polis, militär och räddningstjänst i samverkan under övning.

Totalförsvaret:

Militära försvaret

Civila försvaret

Totalförsvarsplikt

I Sverige har vi totalförsvarsplikt. Den omfattar alla mellan 16 och 70 år som är bosatta i Sverige.

Totalförsvarsplikten gäller både män och kvinnor och gäller alla delar av landets försvar – inte bara det militära.

Det kan alltså handla om allt från att bära vapen i strid, traditionell militärtjänst, till att hjälpa till vid stora olyckor eller naturkatastrofer.

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

Minderåriga, de som ännu inte fyllt 18 år, är undantagna från väpnad strid och kan tilldelas andra uppgifter, som till exempel att visa vägen till skyddsrum.

Den som vägrar utföra totalförsvarsplikt kan dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Vid höjd beredskap är den övre gränsen vid vägran att utföra totalförsvarsplikt fyra års fängelse.

Varje vuxen person i Sverige har en plikt och skyldighet att värna om landets försvar.

Den svenska försvarsmakten

Bild: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Försvarsmakten skyddar och bevarar det samhälle som de flesta av oss tar för givet. Ett samhälle där du själv väljer hur du ska leva, där du uttrycker dig fritt, och får ha vilken åsikt du vill, så som en  demokrati fungerar.

Försvarsmakten består av tre grenar:

Armén

Marinen

Flygvapnet

De tre grenarna utbildar personal och förband som är beredda att göra insatser i Sverige eller i oroliga områden internationellt.

Försvarsmakten samarbetar och övar tillsammans med andra nationer för att stärka samarbetet i händelse av konflikter i vårt närområde. Det bygger på den nordiska solidaritetsförklaringen som innebär att vi som nation ska hjälpa länder i vår närhet om de hotas eller attackeras.

Civila försvaret – hela samhällets motståndskraft

Tillbaka till läromaterial