Utrymningsvägar i hemmet

Vad?
Ta reda på hur utrymningsvägarna i ditt hem ser ut och var de finns.
Varför?
Om något händer kan det vara avgörande om man vet hur man på snabbaste sätt kan lämna bostaden.
Nyckelord
Utrymningsvägar, rök- och brandgaser, evakuering

Gör en enkel ritning över ditt hem med dörrar, rum och fönster.
Markera de vägar som det går att ta sig ut från bostaden med en pil.
Markera var brandvarnare sitter med ett X.

Tillbaka till läromaterial