Värnplikten

Vad?
Det här avsnittet handlar om mönstringen och värnplikten
Varför?
Förstå hur det svenska militära försvaret är uppbyggt
Nyckelord
Värnplikt, mönstring, grundutbildning, lumpen, hemvärnet, vapenfri

Militära försvaret

Bid: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Det militära försvaret består av Försvarsmakten, Hemvärnet och vissa myndigheter som ska hjälpa det militära försvaret.

Försvarsmakten försvarar Sverige och Sveriges gränser.

Försvarsmakten består av:
Armén
Marinen
Flygvapnet
Hemvärnet

Mönstring och värnplikt

Bild: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Samma år som du fyller 18 år får du ett brev från Plikt- och prövningsverket. I brevet finns information om mönstringsunderlag och mönstring.

Läs mer här om vad som händer när du fyller 18 år.

Mönstringsunderlaget

Mönstringsunderlaget är ett frågeformulär på webben.
Alla som fyller 18 år är skyldiga att lämna uppgifter till Plikt- och prövningsverket.
Frågorna handlar om din hälsa, skolgång och dina intressen.
Uppgifterna används för att bedöma om du ska kallas till mönstring.

Läs mer här om mönstringsunderlaget

Mönstring

Du kan bli kallad till mönstring för att testa din lämplighet för att utbildas och jobba militärt i Försvarsmakten.
Den består av ett antal tester som genomförs hos Plikt- och prövningsverket.
Både den fysiska och den mentala förmågan testas under mönstringen. När du gjort alla tester och blivit godkänd kan du bli antagen till en grundutbildning med värnplikt.
Skulle du inte bli antagen kan du ansöka igen.

Läs mer här om mönstringen

Ordet mönstring kommer från ordet generalmönstring som förr användes då soldater och regementen inspekterades av officerare och befäl.

Grundutbildning

Bild: Joel Thungren/Försvarmakten

Grundutbildningen kallas ibland för ”lumpen”, men inom Försvarsmakten kallas det för grundutbildning eller förkortningen GU.

Grundutbildningen är mellan 6-15 månader beroende på vilken inriktning du blir antagen till.
Vanligast är 9 månader för soldater och sjömän.

Här kan du läsa de vanligaste frågorna om grundutbildningen

Vapenfri

Bild: Civilförsvasförbundet

Du som är övertygad om att du inte kan använda vapen mot någon annan person, kan ansöka om att få göra din totalförsvarsplikt utan vapen.

Det innebär att du kan få göra civilplikt och krigsplaceras inom det civila försvaret. För närvarande genomförs inte någon sådan utbildning, men du kan bli kallad till utbildning senare om behoven inom det civila försvaret skulle ändras.

Läs mer här vapenfri tjänstgöring

Hemvärnet

Bild: Jimmy Croona /Försvarmakten

Hemvärnet är en speciell gren av Försvarsmakten.
Soldaterna är frivilliga och deras uppgifter kan vara mycket olika, från att stödja samhället i kriser, till väpnad strid i krig.

Läs mer här om hemvärnet

Tillbaka till läromaterial