VMA – viktigt meddelande till allmänheten

Vad?
Detta avsnitt handlar om de olika varningsmeddelanden som sänds ut till befolkningen vid kris eller krig.
Varför?
För att veta hur du ska agera vid ett larm är det viktigt att veta vad det larmas om.
Nyckelord
VMA, Hesa Fredrik, viktigt meddelande, flyglarm, beredskapslarm, faran över, Sveriges Radio P4, Krisinformation.se

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, förmedlas vanligtvis via radio, TV, hemsidor och appar.
Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhuslarm för viktigt meddelande. Signalen kallas för  Hesa Fredrik.

Utomhuslarmet, Hesa Fredrik, kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.

Hesa Fredrik testas var tredje månad, den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december.
Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad.
Signaltestet pågår under minst två minuter.

Bild: MSB

Varningssignaler:

I fredstid

I fredstid finns två olika varningar, Viktigt meddelande och Faran över.

Vad du ska göra när du hör signalen Viktigt meddelande:

Om du hör signalen när det är kvartalsprov, behöver du inte göra någonting

För information vid ett VMA lyssna på Sveriges Radio P4 eller följ informationen i appen Krisinformation eller på

www.krisinformation.se 

Höjd och högsta beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.
Högsta beredskap betyder att den som är krigsplacerad ska inställa sig på sin tjänstgöringsort och att myndigheter, kommuner och regioner samt vissa organisationer och företag organiseras om för totalförsvar. 

Vid höjd beredskap finns två olika varningar, Flyglarm och Beredskapslarm.
Flyglarm varnar för flyganfall.
Beredskapslarm kan användas vid omedelbar krigsfara och är då en signal för att kalla in civil personal till militärtjänstgöring.

Uppgift
Tryck på symbolen för att höra utomhuslarmen.
Rita de olika larm du hör med linjer eller punkter eller liknande som gör att du känner igen dem.
Det viktiga är att du kan höra skillnaden mellan dem.

Larm 1 (ljudfil)
Vad betyder larmet?

Larm 2 (ljudfil)
Vad betyder larmet?

Larm 3 (ljudfil)
Vad betyder larmet?

Larm 4 (ljudfil)
Vad betyder larmet?

Vad ska du göra när du hör signalen Viktigt meddelande?
På vilka andra sätt än utomhuslarmen kan allmänheten varnas?
Var kan du få trovärdig information om vad som hänt?

Tillbaka till läromaterial