7 juni, 2022

Spikning av Älvsborgs amfibieregementes nya fana

Under högtidliga former den 3 juni på Armémuseum spikades Älvsborgs amfibieregementes, Amf 4, nya fana upp.

Den 3 juni skedde spikningen av Älvsborgs amfibieregementes, Amf 4, nya fana på Armémuseum. Med på plats var förbandschef Fredrik Herlitz och utvalda representanter från förbandet. Det handbroderade resultatet är ett unikt konsthantverk i världsklass.

På 1500- och 1600-talen hade varje kompani eller skvadron sin egen fana eller standar. Vid leverans av ny fana slog varje soldat i kompaniet/skvadronen i en egen spik för att fästa fanduken vid stången. På så sätt hade alla förbundit sig rent fysiskt att följa sitt fälttecken i döden. Denna sed försvann gradvis i Sverige under 1700-talet, dock återupptogs traditionen från 2007.

Själva överlämnandet av fanan sker officiellt vid ett senare tillfälle, normalt under medverkan av H.M. Konungen. Den nya fanan är ritad av Henrik Dahlström och tillverkad av Handarbetets Vänner i Stockholm.

Här kan du läsa mer om Försvarets traditionsnämnd, som är en del av Statens försvarshistoriska museer, och om fanor och andra traditioner inom försvaret.