28 september, 2022

Nytt samarbetsavtal med Ukraina om samtida försvarshistoria och värnandet av kulturarv i krig

Ett samarbetsavtal för att värna kulturarv är upprättat mellan Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget och Statens försvarshistoriska museer, med Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm.

Samarbetsavtalet möjliggör för museiinstitutionerna att på ett metodiskt sätt utbyta erfarenheter, ge tillgång till dokumentation samt möjlighet att låna föremål och foton ur de försvarshistoriska samlingarna för gemensamma utställningsprojekt. Detta för att kunna berätta och skapa samtal om hur krig påverkar samhället och enskilda människors liv samt om betydelsen av att försvara de demokratiska värdena och ett lands kulturarv.

I och med samarbetet kommer Statens försvarshistoriska museer, SFHM, att kunna visa ett antal olika fotoutställningar, samt ges tillgång till en fotodatabas med bilder från det pågående kriget i Ukraina. Material från denna har visats i flera andra länder, bland annat i Frankrike, Portugal, Polen, Turkiet och Sydkorea. Några av bilderna är just nu utställda i utomhusutställningen ”Meanwhile in Ukraine” som visas samtidigt på både Armémuseum och Flygvapenmuseum. Temat Meanwhile kommer att fortsätta i ytterligare produktioner och även lånas ut till museer som vill visa samtida försvarshistoria.

Nyligen öppnades utställningen ”Forever Free Ukraine!” på museet Vytautas stora krigsmuseum i Litauen. På invigningen tilldelade SFHM’s överintendent Helene Rånlund myndighetens förtjänstmedalj av guld till Yurii Savchuk, generaldirektör för Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget. Yurii Savchuk tilldelas medaljen för hans betydelsefulla insatser inom svensk försvarshistoria och för statens trofésamling, och för hans engagemang för uppdraget att vara en historiker som kämpar för att bevara rätten till Ukrainas kulturarv – både det historiska och det samtida.

”Vi uppskattar möjligheten att inleda samarbete med Statens försvarshistoriska museer. Jag är övertygad om att detta kan vara en viktig ny era för det ukrainsk-svenska partnerskapet inom kulturområdet”, säger Yurii Savchuk.

”Vi har haft ett samarbete mellan våra musei-institutioner i över 20 år, men i och med Rysslands invasion av Ukraina i februari i år har samarbetet intensifierats och nu blivit formaliserat. Partnerskapet ser jag som en ära. Engagemanget och det mod vi ser hos alla museer i Ukraina, i dessa svåra tider, är en förebild för alla museiarbetare. Historien förenar oss – både i det förflutna och i nuet”, säger Helene Rånlund.