15 mars, 2024

Vandringsutställning har nått över 10 000 gymnasieelever

Utställningen Rädd eller beredd turnerar runt Sverige – i sommar får den en kopia och kommer till Almedalen.

Rädd eller beredd är en interaktiv och upplevelsebaserad utställning i form av en flyttbar container, som har turnerat runt till gymnasieskolor över hela landet sedan oktober 2022. Utställningen handlar om att vi alla behövs i samhällets beredskap för kriser och krig, och är ett samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Riksantikvarieämbetet.

Snart står en kopia av utställningen färdig. Premiärresan går till Gotland och Almedalsveckan, där den kommer vara öppen för allmänheten. Kopian kommer sen turnera till sommaren 2025. Original-utställningen av Rädd eller beredd fortsätter parallellt sin turné till februari 2025.

– Det känns stort att utställningen besökts av så många elever. Men ännu roligare är det när utvärderingarna från skolorna trillar in och vi får ett kvitto på att utställningen också är väldigt uppskattad av elever och lärare. Gymnasieelever är ju inte alltid den enklaste målgruppen att nå fram till, men vi brukar säga att om varje elev tar med sig en sak från utställningen så känns det som att vi lyckats, säger Karin Larsdotter, turnékoordinator på Statens försvarshistoriska museer.

Här kan du läsa mer om Rädd eller beredd