4 april, 2023

Årsredovisning och budgetunderlag

Statens försvarshistoriska museers årsredovisning för 2022 samt budgetunderlag för 2024-2026 finns nu publicerade. Ta del av dem här.

Årsredovisning 2022

Budgetunderlag