7 februari, 2023

Fabian Arnheim ny museichef på Armémuseum

Nu är Fabian Arnheim på plats på Statens försvarshistoriska museer. Fabian tillträdde sin tjänst den 1 februari 2023 och ser fram emot att utveckla museets roll i en föränderlig omvärld.

– Vi är på väg in i en ny tid. Länder rustar upp och våra barn är de första på länge som inte växer upp i samma fredsanda som generationerna innan. Vi som arbetar inom de försvarshistoriska museerna behöver prata om hur det påverkar oss, vilken roll som vi ska spela i det och hur vi ska möta våra olika målgrupper. Det här är frågor som vi kommer att behöva jobba med under en längre tid.

Fabian Arnheim kommer närmast från tjänsten som museichef för Skellefteå museum, ett regional-kommunalt museum med ansvarsområde för norra Västerbotten.