22 juni, 2023

Ny utställning: Flygfärdig – det svenska flygvapnet tar form

Arbetet med utställningen har pågått i flera år, museet har varit delvis avstängt i omgångar för ombyggnationer och nu är allt äntligen klart och öppet för allmänheten. Utställningen är uppbyggd runt fyra teman, och

16 juni, 2023

Artikel – Kulturarvet som motstånd

Johanna Fries-Markiewicz, enhetschef på Riksarkivet, och Helene Rånlund, vår överintendent på SFHM, besökte i början av april Ukraina. Resan gjordes på eget initiativ i syfte att träffa kollegor på kulturarvsinstitutioner, i första hand museer

26 maj, 2023

Ny dragonfana till Norrlands dragonregemente, K 4

Fälttecken är samlingsbenämningen på ett officiellt tecken, som i ceremoniella sammanhang förs framför ett förband. Fälttecknet är ännu idag förbandets främsta symbol och ett tecken på sambandet mellan olika generationer vid förbandet och ska

23 maj, 2023

Kulturarv och motståndskraft: Samtal om en resa till Ukraina

I början av april reste Helene Rånlund, överintendent på Statens försvarshistoriska museer och Johanna Fries Markiewicz, enhetschef på Riksarkivet, med ett tåg till Ukraina där de befann sig under nästan två veckor. Syftet var

4 april, 2023

Årsredovisning och budgetunderlag

Statens försvarshistoriska museers årsredovisning för 2022 samt budgetunderlag för 2024-2026 finns nu publicerade. Ta del av dem här. Årsredovisning 2022 Budgetunderlag