23 januari, 2023

Vandringsutställningen Rädd eller beredd är invigd – nu börjar turnén

Logotypen för Rädd eller beredd

Nu får gymnasieelever över hela Sverige möjlighet till bättre kunskaper om krisberedskap tack vare ett myndighetsövergripande samarbete, den mobila utställningen Rädd eller beredd. Turnén invigdes i Umeå under januari och ska turnera landet runt under hela 2023-24.

Den 13 januari 2023 slog Rädd eller beredd officiellt upp portarna vid Maja Beskow-skolan i Umeå. Under invigningen medverkade Helene Hellmark Knutsson som är landshövding i Västerbottens län, hållbarhetsprofilen och armbryterskan Heidi Andersson var på plats samt representanter från skolan och de samverkande myndigheterna.

Vandringsutställningen Rädd eller beredd utbildar gymnasieelever om individen som resurs i samhällets beredskap för kriser och krig, och hur man kan hantera en kris så bra som möjligt.  Utställningen levandegör innehållet i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och sätter beredskapen i ett historiskt perspektiv. Statens försvarshistoriska museer har producerat utställningen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet.

Rädd eller beredd är inrymd i en container som kan vecklas ut och monteras ihop för att kunna flyttas mellan olika platser. Containern kommer att ställas upp vid en gymnasieskola i samtliga län. I utställningen får elever möjlighet att uppleva iscensatta kris- och krigssituationer. Till utställningen hör ett digitalt läromedel som kompletterar utställningen men som också kan användas fristående av de skolor som inte har möjlighet att besöka utställningen. Två identiska vandringsutställningar turnerar samtidigt på olika håll i landet.

Under längre skollov kommer utställningen att stå vid olika museer och kan besökas av allmänheten.

Här kan du läsa mer om utställningen och aktuellt turnéschema.
Här hittar du det digitala läromedlet.