19 oktober, 2022

Fabian Arnheim ny chef för Armémuseum

Den första februari 2023 tillträder Fabian Arnheim tjänsten som museichef på Armémuseum, Statens försvarshistoriska museer.

Under hösten har rekryteringen av en ny museichef för Armémuseum pågått. Flertalet välmeriterade kandidater hade sökt tjänsten men valet föll på Fabian Arnheim som har lång erfarenhet från museivärlden.

Helene Rånlund, överintendent på Statens försvarshistoriska museer säger:

– Jag är stolt att nu få berätta att Fabian blir Armémuseums nya chef. Han kommer in i ett läge då omvärlden är alltmer osäker och våra frågor kring försvarshistoria är än viktigare att förmedla. Fabian blir ett viktigt tillskott i vårt arbete med det och att bidra till kulturarvets roll i en hållbar samhällsutveckling.

Fabian kommer närmast från tjänsten som museichef för Skellefteå museum, ett regional-kommunalt museum med ansvarsområde för norra Västerbotten.

Fabian Arnheim:

– Museer har en ytterst viktig samhällsfunktion att fylla. Att de försvarshistoriska museerna fyller en alldeles särskilt viktig funktion tycker jag är rätt uppenbart nu med oron i omvärlden, kriget i Europa och desinformationen som når nya höjder. Jag tycker det är rimligt att alla medborgare får möjlighet att ta del av saklig information.