15 september, 2023

Ny utställning om Sveriges beredskap och motståndskraft

Tänk om kriget faktiskt kommer till vårt land? På 1960-talet, under kalla kriget, var Sveriges beredskap som störst och hoten mot Sverige var verkliga. Tanken på krig i Sverige har sedan dess känts främmande för de flesta. Idag måste vi alla återigen förbereda oss på att kriget kan bli verklighet. Vi är alla en del av Sveriges försvar och tillsammans ska vi värna vårt land. Det är dags att tänka om.

Under hösten 2023 startar vandringsutställningen ”Tänk om – tillsammans i krig och fred” som handlar om vikten av att vara förberedd. Utställningen kommer att turnera runt om i landet på universitet och högskolor under 2023/2024. ”Tänk om – tillsammans i krig och fred” är ett samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer (SFHM), Försvarsmakten och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF). Syftet med utställningen är att höja medvetenheten och vikten av beredskap samt öka försvarsviljan hos unga vuxna, samt bidra till en större kunskap om vår gemensamma historia och de värden vi vill försvara.

Utställningen har två delar; en upplevelsebaserad del där besökaren genom rörelse, ljud och teknik får uppleva känslan av att ett krig pågår. Andra delen är interaktiv och fokuserar på vår försvarshistoria och vad man som individ kan göra idag för att engagera sig i totalförsvaret.


Vandringsutställningens datum under 2023

Högskolan i Halmstad, 25 september – 4 oktober
Örebro universitet, 9 – 22 oktober
Stockholms universitet, 30 oktober – 12 november
Uppsala universitet, 13 – 22 november
Linköpings universitet, 27 november – 8 december