18 juli, 2023

Rädd eller beredd på Artillerigården

Vandringsutställningen Rädd eller beredd har turnerat runt i stora delar av Sverige sedan den invigdes i vintras. I augusti rullar utställningen in i Stockholm och visas under två veckor för allmänna besökare på Artillerigården.

Utställningen ryms i en stor container på drygt sex gånger sex meter och kommer att ställas upp till vänster om entrén till Armémuseum. I utställningen får besökarna upplevelsen av en allvarlig kris och hur den kan påverka samhället och dess invånare.

Rädd eller beredd utbildar gymnasieelever om individen som resurs i samhällets beredskap för kriser och krig, och hur man kan hantera en kris så bra som möjligt.  Utställningen levandegör innehållet i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” och sätter beredskapen i ett historiskt perspektiv.

Statens försvarshistoriska museer har producerat utställningen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Under våren har utställningen turnerat runt mellan gymnasieskolor i flera kommuner och tränat hundratals elever i krisberedskap. Läs mer om Rädd eller beredd här.