Frivilliga försvarsorganisationer

I en frivillig försvarsorganisation gör du en viktig insats i samhället vid sidan av ditt jobb, din utbildning eller det du ägnar dig åt i vardagen.
Du väljer själv hur mycket och på vilket sätt du vill engagera dig. De frivilliga försvarsorganisationerna har i uppdrag att rekrytera och utbilda personal som ska stödja samhället vid kriser, höjd beredskap och krig

Militär frivilligorganisation

Bild: Bilkåren

Det militära försvaret har ett stort behov av frivilliga som är intresserade av att göra en insats.
Du kan bidra genom att bli specialist i Hemvärnet eller bli instruktör och undervisa nya specialister.
Hemvärnet är en del av Försvarsmakten som ska skydda Sverige i händelse av krig, och i fredstid hjälper de ofta till vid skogsbränder och letar även efter försvunna personer.

Läs mer om frivilligutbildning

Läs mer om Hemvärnet

Bild: Jesper Sundström/Försvarsmakten

Civila frivilligorganisationer

Blå stjärnan
Bild: Peter Osslund, Blå Stjärnan

Vid allvarliga störningar, kriser, höjd beredskap och krig, kan mycket av det vi tar för givet sluta fungera i samhället.
Då hjälper frivilliga försvarsorganisationer myndigheter och kommuner att få samhället att fungera så bra som möjligt.
Här kan din insats göra skillnad!

Läs mer frivilliga förstärkningsresurser

Läs mer om krisberedskap och civilt försvar

Ungdomsverksamhet

Är du mellan 15-20 år och intresserad av en spännande och utvecklande fritidssysselsättning. Då finns det mycket att välja emellan.
En del verksamhet pågår över hela landet och året om, men det finns även kurser som genomförs under skolloven.
Där lär du dig mer om Försvarsmakten och räddningstjänster som brandkår, ambulans och polis. Det finns även verksamhet som är särskilt riktad mot tjejer.

Läs mer om ungdomsverksamhet

Sida med samlad information om frivilligorganisationerna

Din roll i totalförsvaret (PDF)

Tillbaka till läromaterial