14 februari, 2024

Snart öppnar Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1000 år

Sveriges och Ukrainas vägar har korsats flera gånger genom historien. Den nya utställningen öppnar 22 februari 2024!

Utställningen Korsvägar: Sverige – Ukraina genom 1000 år belyser den tusenåriga relationen mellan Ukraina och Sverige och synliggör perioder då våra länders vägar korsats genom exempelvis handel, bosättning, politiska och diplomatiska förbindelser. Utställningen visar unika föremål och dokument från såväl svenska som ukrainska museer och institutioner och är ett samarbete mellan Statens försvarshistoriska museer, Riksarkivet och Nationalmuseet för Ukrainas historia under andra världskriget.

– Det känns jättebra att vi tillsammans med andra aktörer här i Sverige och även vårt systermuseum i Kyiv får göra en utställning om svensk-ukrainska korsvägar, framför allt därför att vi har så pass intressanta föremål relaterade till dessa. Situationen i vårt närområde gör också utställningen högaktuell, säger Fabian Arnheim, museichef på Armémuseum.

Utställningen tar sitt avstamp i arkeologiska fynd från vikingatiden och äktenskapet mellan Ingegerd Olofsdotter och Jaroslav I av Kyiv. Den fortsätter sedan in i 1600- och 1700-talens politiska allianser, till exempel Karl XII:s allians med kosackledaren Mazepa i början av 1700-talet, människorna i Gammalsvenskby och dagens krigssituation.

Huvudfinansiär av utställningen är Torsten Söderbergs Stiftelse.
– Rysslands försök att radera Ukrainas nationella identitet och kulturarv gör att det är angeläget att, på vetenskaplig grund och genom samarbete mellan forskare och institutioner i båda länder, synliggöra Ukrainas historia. Utställningen är en spännande möjlighet att göra det och att lyfta fram perioder då Ukrainas och Sveriges vägar korsats genom till exempel handel, bosättning, politiska och diplomatiska förbindelser. Det gläder oss att medverka till denna samverkansforskning och utställning, säger Maria Söderberg, ordförande för Torsten Söderbergs Stiftelse.

Utställningen öppnar 22 februari 2024 och kommer att stå kvar i minst ett år.