19 februari, 2024

Ukrainas president Zelenskyy invigningstalade för ny utställning

Utställningen Korsvägar: Sverige–Ukraina genom 1000 år invigdes officiellt torsdagen den 15 februari 2024 på Armémuseum i Stockholm.

Dörrarna till utställningen öppnas för publik torsdagen den 22 februari 2024.

Invigningsceremonin inleddes med ett förinspelat tal av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyy, som framhöll betydelsen av Sveriges och Ukrainas gemensamma korsvägar genom historien, och att den framtida historieskrivningen beror på oss alla. Han framförde ett varmt tack till Sverige för allt stöd till Ukraina.

Kulturminister Parisa Liljestrands tal följdes av en hälsning från Ukrainas talman Ruzlan Stefanchuk framförd av parlamentsledamot Oleksandr Kovalchuk. Kovalchuk överlämnade också en gåva; ett konstverk som målats på en skyddsväst, som räddat en soldats liv vid Ukrainas front i försvaret mot Rysslands anfallskrig. Motivet är en ikonmålning av Sankt Erik som är Sveriges beskyddare och Stockholms skyddshelgon.

Museichef Fabian Arnheim guidade gästerna genom ceremonin där skådespelerskan Kateryna Kisten och pianist Natalya Pasichnyk, samt musiker från Arméns musikkår medverkade.

Tal hölls av utställningsprojektets tre samarbetspartners: generaldirektören och musiechefen för War Museum i Kyiv; Yurii Savchuk, riksarkivarie Karin Åström Iko från Riksarkivet samt överintendent Helene Rånlund från Statens försvarshistoriska museer.

Utställningen förklarades officellt öppnad av HM Konungen med assistans av Sveriges och Ukrainas kulturministrar Parisa Liljestrand och Rostysalv Kandeyev.

Innan invigningsceremonin fick kungaparet en visning runt i utställningen, som berättar om Sveriges och Ukrainas gemensamma historia genom både föremål och arkivdokument. Här kan du läsa vad Kungahuset skriver om invigningen

Bland gäster fanns bland andra ÖB Micael Bydén, utrikesminister Tobias Billström, EU-minister Jessika Roswall, Ukrainas ambassadör Andrii Plakhotniuk med hustru samt ambassadörer från ett stort antal länder.

HM Konungen inviger utställningen. Foto: Jenny Odell/Riksarkivet.

Pressvisningar och intervjumöjligheter

19–21 februari
Fram till och med den 21 februari finns möjlighet att boka intervju med generaldirektör Yurii Savchuk från Kyiv om utställningen och samarbetsprojektet.

22 februari
I samband med att utställningen öppnas för publik den 22 februari erbjuds allmänna visningar (se Armémuseums kalendarium). Det finns även möjlighet att boka en särskild pressvisning eller visning/intervju med Fabian Arnheim, Armémuseum och/eller Johanna Fries-Markiewicz, Riksarkivet.

24 februari
På tvåårsdagen av den fullskaliga invasionen av Ukraina, kommer sakkunniga/experter från utställningsprojektet att finnas på plats i utställningen för att svara på frågor. Den dagen finns också möjlighet att boka särskild visning och/eller intervju med ansvariga för samarbetsprojektet: Helene Rånlund, överintendent SFHM, Karin Åström Iko, riksarkivarie på Riksarkivet, Fabian Arnheim, museichef Armémuseum, Johanna Fries-Markiewicz, internationell koordinator på Riksarkivet.

Presskontakt

För bokning av intervju eller pressvisning, kontakta:
Sara Krüger, kommunikationschef
Telefon: 08–519 563 63
E-post: Sara Krüger

Erfarenhetsutbyte inom kulturarv

Projektet är inte bara en utställning, utan syftar också till att utveckla kulturarvsinstitutioners verksamheter genom samarbete och erfarenhetsutbyte mellan arkiv, museer och bibliotek i Ukraina och Sverige. Ett prioriterat område, där Sverige har mycket att lära av Ukraina, är beredskap och skydd av kulturarv.

Utöver de tre huvudparterna i projektet deltar närmare ett trettiotal olika institutioner som museer, arkiv och kyrkor från Ukraina och Sverige till utställningen, genom utlån av föremål med mera.

I samband med invigningen har ett program för erfarenhetsutbyte anordnats för en delegation från Ukraina, ledd av minister Rostysalv Kandeyev. På agendan fanns bland annat studiebesök på Riksarkivet och i Armémuseums nya föremålsmagasin, föredrag av Wikimedia Sverige samt runda-bords-samtal om svensk lagstiftning på arkiv- och museiområdet.

Läs mer

Läs mer om utställningen Korsvägar!