30 oktober, 2023

Tänk om – tillsammans i krig och fred officiellt invigd!

Överintendent Helene Rånlund från SFHM, ÖB Micael Bydén från Swedish Armed Forces och generalsekreterare Robert Limmergård från Swedish Security and Defence Industry Association (SOFF) invigningstalade på Armémuseum inför ett antal specialinbjudna gäster den 27 oktober. Därefter bjöds åhörarna in till en visning av den mobila container som inrymmer utställningen.

Tänk om – tillsammans i krig och fred” om vikten av att vara förberedd inför kris och krig ska turnera på universitet och högskolor landet runt. Utställningen är ett samarbete mellan SFHM, Försvarsmakten och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Utställningen har två delar; en upplevelsebaserad del där besökaren genom rörelse, ljud och teknik får uppleva känslan av att ett krig pågår. Andra delen är interaktiv och fokuserar på vår försvarshistoria och vad man som individ kan göra idag för att engagera sig i totalförsvaret.

Läs mer om turnéplanen för utställningen.

ÖB Micael Bydén från Försvarsmakten, överintendent Helene Rånlund från SFHM, och generalsekreterare Robert Limmergård från Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Foton: Calle Käck