30 oktober, 2023

Tänk om – tillsammans i krig och fred officiellt invigd

Den 27 oktober 2023 invigdes utställningen på Armémuseum i Stockholm.

Överintendent Helene Rånlund från SFHM, ÖB Micael Bydén från Swedish Armed Forces och generalsekreterare Robert Limmergård från Swedish Security and Defence Industry Association (SOFF) invigningstalade på Armémuseum inför ett antal specialinbjudna gäster. Därefter bjöds åhörarna in till en visning av den mobila container som inrymmer utställningen.

Tänk om – tillsammans i krig och fred” om vikten av att vara förberedd inför kris och krig ska turnera på universitet och högskolor landet runt. Utställningen är ett samarbete mellan SFHM, Försvarsmakten och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Läs mer och se turnéplan för utställningen.

ÖB Micael Bydén från Försvarsmakten, överintendent Helene Rånlund från SFHM, och generalsekreterare Robert Limmergård från Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF)

Foton: Calle Käck