27 oktober, 2023

Kronprinsessan överlämnade nytt fälttecken till Norrlands dragonregemente

Den 19 oktober delade Kronprinsessan Victoria ut ett nytt fälttecken till Norrlands dragonregemente, K 4 i Arvidsjaur. Fälttecknet är tillverkat på uppdrag av Armémuseum och är förbandets främsta symbol vid ceremoniella sammanhang.

Kungen delar återkommande ut fält¬tecken till Försvarsmaktens förband i samband med ny- eller omorganisationer samt när gamla fälttecken blivit utslitna.

Under en högtidlig ceremoni överlämnade Kronprinsessan, på uppdrag av Kungen, det nya fälttecknet i form av en dragonfana till regementschefen överste Teddy Larsson. I sitt tal sade Kronprinsessan bland annat:

– Norrlands dragonregemente återinvigdes av Hans Majestät Konungen den 24 september 2021. Det är med stolthet som jag på min fars uppdrag är här idag för att tilldela er den nya fastställda fanan. Ni ska i alla skiften ära och hedra den!
Ett fälttecken ska visa på sambandet mellan olika generationer vid förbandet och ska påminna om sambandet mellan förband, bygd och minnet av tidigare fältslag. Senast Norrlands dragonregemente fick ett nytt fälttecken var 1955. På motivet syns en älg, falk och en hund på blå botten och med texten ”Nowodwor 1655” som ett minne av segern vid slaget nordväst om Warszawa samma år.

Processen för att ta fram ett nytt fälttecken börjar med att förbandet anmäler behovet till Högkvarteret som uppdrar åt en heraldisk konstnär att ta fram en modellritning. Modellritningen samråds med Statsheraldikern, Försvarets traditionsnämnd och berörd organisationsenhet och fastställs av Högkvarteret. Försvarets traditionsnämnd är ett rådgivande organ inom SFHM för Försvarsmakten och andra myndigheter knutna till försvaret. En av nämndens viktigaste uppgifter är att ge råd om hur nya fanor bör se ut.

Därefter får Armémuseum i uppdrag att tillverka fälttecknet vilket sker hos en upphandlad underleverantör. Sedan ska fälttecknet spikas, vilket numera är en etablerad tradition som föregår det högtidliga överlämnandet på förbandet. Spikningen av det nya fälttecknet för Norrlands dragonregemente ägde rum på Armémuseum redan i maj.

Den nya fanan är ritad av Henrik Dahlström och tillverkat av Handarbetets Vänner i Stockholm. Brodöser är Malou Andersson och Inger Boström. Tillverkningen av dragonfanan tog cirka 1 600 timmar och utfördes mellan oktober 2020 och februari 2022.

Länkar:
Läs mer om spikningen på Armémuseum här
Läs mer om Försvarets traditionsnämnd här
Hör Hans-Lennart Ohlsson, medarbetare på SFHM och sekreterare i Försvarets traditionsnämnd berätta mer om det nya fälttecknet i P4 Västerbotten här
Läs Kungahusets egen rapport från överlämningen på Norrlands dragonregemente här

Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Foto: David Kristiansen/Försvarsmakten
Foto: Calle Käck